Dz.U.UE.C.2019.30.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2019/C 30/07)

(Dz.U.UE C z dnia 24 stycznia 2019 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące konkursy otwarte:

BEZPIECZEŃSTWO

EPSO/AD/364/19 - PRACOWNICY DS. BEZPIECZEŃSTWA (AD 7)

Dziedzina 1. Działania w zakresie bezpieczeństwa

Dziedzina 2. Bezpieczeństwo techniczne

Dziedzina 3. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów

EPSO/AST/147/19 - ASYSTENCI DS. BEZPIECZEŃSTWA (AST 3)

Dziedzina 1. Działania w zakresie bezpieczeństwa

Dziedzina 2. Bezpieczeństwo techniczne

Dziedzina 3. Bezpieczeństwo informacji i dokumentów

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 30 A z dnia 24 stycznia 2019 r.

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/.