Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.108.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

(2014/C 108/04)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2014 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza konkurs otwarty w następującej dziedzinie: EPSO/AST/132/14 - BEZPIECZEŃSTWO

1. Pracownicy odpowiedzialni za nadzór cyfrowy i specjaliści ds. wywiadu na podstawie otwartych źródeł informacji (AST 3)
2. Koordynatorzy ds. prewencji i nadzoru (AST 3)

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w 24 językach w Dzienniku Urzędowym C 108 A z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.