Ogłoszenie na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.173.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(2014/C 173/05)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2014 r.)

Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
TrasyNewquay - port lotniczy Heathrow

Newquay - port lotniczy Gatwick

Newquay - port lotniczy Stansted

Newquay - port lotniczy Luton

Newquay - port lotniczy London City

Newquay - port lotniczy Southend

Okres obowiązywania umowyOd października 2014 r. do września 2018 r.
Termin składania wniosków i ofert61 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu i obowiązku użyteczności publicznejCornwall Council

New County Hall

Treyew Road

Truro TR1 3AY

Zjednoczone Królestwo

do wiadomości: Corporate Procurement Services

e-mail: jcarlyon@cornwall.gov.uk

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.