Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.412.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 października 2022 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 412/10)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaCastres - Paryż (Orly)
Okres obowiązywania umowyOd 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2027 r.
Ostateczny termin składania wniosków i ofert6 stycznia 2023 r. do godz. 17:00 (czasu obowiązującego w Paryżu)
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące zaproszenia do składania ofert i obowiązku użyteczności publicznejSyndicat Mixte de l'aéroport régional de Castres-Mazamet CCI Tarn

40 allée Alphonse Juin

81 100 Castres7

FRANCE

Tel. +33 563514614

E-mail:

f.chambert@tarn.cci.fr

Lub na platformie z profilem nabywcy:

http://marches-publics.maires81.asso.fr/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.