Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.410.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2022 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 410/05)

Państwo członkowskieWłochy
TrasaCagliari - Mediolan Linate i z powrotem
Okres obowiązywania umowyOd 17 lutego 2023 r. do 26 października 2024 r.
Termin składania ofert27 grudnia 2022 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejDodatkowe informacje:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione generale dei trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, 41

09123 Cagliari

WŁOCHY

Tel. +39 0706067331

Faks+39 0706067309

Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it, trasp.osp@regione.

sardegna.it.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.