Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.145.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2017 r.

Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 145/11)

(Dz.U.UE C z dnia 9 maja 2017 r.)

Państwo członkowskieWłochy
TrasyOlbia-Mediolan Linate i z powrotem
Okres obowiązywania umowyCztery lata, począwszy od dnia 27 października 2017 r.
Termin składania ofert2 miesiące od daty publikacji niniejszego ogłoszenia
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejDodatkowe informacje:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità

territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n. 41

09123 Cagliari

ITALIA (WŁOCHY)

Tel. +39 706067331

Faks +39 706067309

Adres internetowy: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.ittrasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.