Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.241.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 241/09)

Państwo członkowskieFinlandia
TrasyHelsinki - Joensuu Helsinki - Jyvaskyla Helsinki - Kajaani Helsinki - Kemi Helsinki - Kokkola
Ostateczny termin składania ofert61 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia
Okres obowiązywania umowy31 października 2022 r. - 30 lipca 2023 r.
Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejDalsze informacje: Fińska Agencja ds. Transportu i Łączności (Finnish Transport and Communications Agency - Traficom)

Adres

PO Box 320

FI-00059 Traficom

FINLANDIA

kirjaamo@traficom.fi

www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-public-service-obligations

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.