Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.216.3/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 216/04)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2018 r.)

Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
TrasaCardiff-RAF Valley/Port lotniczy Anglesey
Okres obowiązywania umowy18 lutego 2019 r. - 17 lutego 2023 r.
Termin składania ofert29 sierpnia 2018 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczącą przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejAviation PSO Procurement

c/o Transport for Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

E-mail: airpso@transportfor.wales

Internet: https://www.sell2wales.gov.wales/

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.C.2018.225.57).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.