Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.40.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gruzińskie oznaczenia geograficzne

(2010/C 40/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lutego 2010 r.)

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej Lex

Tekst niniejszego ogłoszenia został uchylony i zastąpiony przez ogłoszenie z dnia 27 lutego 2010 r. (Dz.U.UE.C.10.50.6).

.................................................

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.