Dz.U.UE.C.2018.466.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2018/C 466/04)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 380 tekst "9406 00 Budynki prefabrykowane" otrzymuje brzmienie:

"9406 Budynki prefabrykowane

Pozycja ta obejmuje tzw. tunele foliowe, składające się z elementów konstrukcji (zazwyczaj rury stalowe lub aluminiowe), ścian i dachu (zazwyczaj wykonanych z plastiku lub szkła), stosowane w ogrodnictwie, pozwalające na uprawę roślin pod osłoną. Są zaprojektowane w celu długoterminowego stosowania na zewnątrz, mają stabilną konstrukcję i są odporne na działanie pogody. Ich rozmiar musi pozwalać na wejście osoby. Mogą być także zaprojektowane w sposób pozwalający na wyposażenie w dodatkowe elementy, takie jak ogrzewanie lub klimatyzacja.

Jednak tunele foliowe stosowane w ogrodnictwie, które nie mają charakteru budynków prefabrykowanych (np. Mają niestabilną konstrukcję, są przeznaczone do krótkotrwałego użytku, mogą być z łatwością rozkładane i przenoszone), należy klasyfikować według materiału, z którego utworzono elementy ich konstrukcji (zazwyczaj rury stalowe lub aluminiowe), który nadaje artykułowi jego szczególny charakter w rozumieniu reguły ogólnej 3b).

Przykłady produktów objętych pozycją 9406:

grafika

Zdjęcie nr 1

grafika

Zdjęcie nr 2

Przykłady produktów, które należy zaklasyfikować według materiału, z którego utworzono elementy konstrukcji (rury):

grafika

Zdjęcie nr 3

grafika

Zdjęcie nr 4

grafika

Zdjęcie nr 5"

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.