Nota informacyjna na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.93.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2011 r.

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 93/08)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2011 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaLa Rochelle-Poitiers-Lyon
Okres ważności umowy1 listopada 2011 r.-31 października 2015 r.
Termin składania wniosków i ofertwnioski (pierwszy etap):

6 maja 2011 r. (godz. 12.00 czasu lokalnego)

oferty (drugi etap):

17 czerwca 2011 r. (godz. 12.00 czasu lokalnego)

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu i obowiązku użyteczności publicznejChambre de commerce et d'industrie de La Rochelle

Rue de Jura

17000 La Rochelle

FRANCE

Monsieur Thomas JUIN

Directeur de l'aéroport de La Rochelle - Île de Ré

Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle

Rue de Jura

17000 La Rochelle

FRANCE

Tel. +33 546423026

Faks +33 546000484

E-mail: t.juin@larochelle.aeroport.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.