Nota informacyjna na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.228.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2010 r.

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 228/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2010 r.)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaCastres (Mazamet)-Paryż (Orly)
Okres ważności umowy1.4.2011-31.3.2015
Termin składania wniosków i ofert- wnioski (pierwszy etap):

22.10.2010 (godz. 12.00 czasu lokalnego)

- oferty (drugi etap):

3.12.2010 (godz. 12.00 czasu lokalnego)

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu i obowiązku użyteczności publicznejChambre de Commerce et d'industrie de Castres -

Mazamet

40 allées Alphonse Juin

BP 30217

81101 Castres Cedex

FRANCE

Mme Chambert

Tel. +33 0563514614

Faks +33 0563514699

E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.