Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.57

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 220/09)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

Państwo członkowskieWłochy
TrasyAlghero-Rzym Fiumicino i z powrotem

Alghero-Mediolan Linate i z powrotem

Cagliari-Rzym Fiumicino i z powrotem

Cagliari-Mediolan Linate i z powrotem

Olbia-Rzym Fiumicino i z powrotem

Olbia-Mediolan Linate i z powrotem

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej9 listopada 2017 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst lub wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejDokument źródłowy

Dz.U. C 145 z 9.5.2017, s. 4.

Dodatkowych informacji udziela:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo

Tel. +39 0641583681/3683

E-mail: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it

Strona internetowa: http://www.mit.gov.it

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Tel. +39 0706067331

Faks +39 0706067309

Strona internetowa: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.