Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.39.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/09)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Państwo członkowskieFinlandia
TrasyPori-Helsinki
Okres obowiązywania umowyOd dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 23 grudnia 2022 r.
Termin składania ofert61 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia
Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznejDodatkowe informacje:

Miasto Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

FINLANDIA (SUOMI/FINLAND)

Tel. +358 447019228

Faks +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.