Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.174.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 maja 2023 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 174/11)

Państwo członkowskieGrecja
Trasaloannina - Heraklion
Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej1 października 2023 r.
Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej:Hellenic Civil Aviation Authority

General Directorate for Economic Oversight &

Administrative Support

Athens International Airport, Building 45,

P.O. 190 19, Spata, GRECJA

Tel. +30 2103541313, 3541327, 3541349

Adresy e-mail: info@hcaa.gov.gr, gd.ecfin@hcaa.gov.gr, a4. a@hcaa.gov.gr, pso@hcaa.gov.gr

Strona internetowa: https://hcaa.gov.gr/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.