Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.457.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 457/06)

(Dz.U.UE C z dnia 19 grudnia 2018 r.)

Państwo członkowskieWłochy
TrasyAlghero-Rzym Fiumicino i z powrotem
Alghero-Mediolan Linate i z powrotem
Cagliari-Rzym Fiumicino i z powrotem
Cagliari-Mediolan Linate i z powrotem
Olbia-Rzym Fiumicino i z powrotem
Olbia-Mediolan Linate i z powrotem
Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej17 kwietnia 2019 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejDokument źródłowy

Dz.U. C 314 z 6.9.2018, s. 10

Dodatkowych informacji udziela:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per Aeroporti e il Trasporto Aereo

Tel. +39 064158368/3683

E-mail: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it

Internet: http://www.mit.gov.it.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità

territoriale

Tel. +39 (0)706067331

Faks +39 (0)706067309

Strona internetowa: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.