Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.340.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2017 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 340/07)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2017 r.)

Państwo członkowskieHiszpania
TrasaAlmeria-Sewilla
Termin udostępnienia obsługi trasy objętej obowiązkiem użyteczności publicznej wspólnotowym przewoźnikom lotniczym1 sierpnia 2018 r.
Adres, pod którym bezpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie inne informacje lub dokumentację dotyczącą obowiązku użyteczności publicznejMinisterio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

HISZPANIA

Tel. +34 915977505

Faks: +34 915978643

Adres poczty elektronicznej: osp.dgac@fomento.es

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r., trasy objęte obowiązkiem użyteczności publicznej mogą być obsługiwane na zasadzie dostępu w ramach wolnej konkurencji. Jeżeli żaden przewoźnik lotniczy nie przedstawi programu przewozów zgodnego z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej, dostęp zostanie ograniczony do jednego przewoźnika lotniczego w drodze odpowiedniej procedury przetargowej, zgodnie z art. 16 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.