Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w... - OpenLEX

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Uchylenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.212.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Uchylenie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 212/08)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2017 r.)

Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Trasymiasto Derry - port lotniczy Heathrow

miasto Derry - port lotniczy Gatwick

miasto Derry - port lotniczy Luton miasto

Derry - port lotniczy London City miasto

Derry - port lotniczy Southen

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej26 marca 2017 r.
Data uchylenia2 maja 2017 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejJohn Kelpie

Chief Executive

Derry City & Strabane

District Council

98 Stand Road

Derry

BT48 7NN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.