Nałożenie przez Francję obowiązku użyteczności publicznej na obsługę regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Strasburgiem a Pragą.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.246.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 października 2006 r.

Nałożenie przez Francję obowiązku użyteczności publicznej na obsługę regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Strasburgiem a Pragą

(2006/C 246/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 13 października 2006 r.)

1. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Francja podjęła decyzję o nałożeniu obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych między Strasburgiem a Pragą.

2. Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje:

2.1. W zakresie częstotliwości

Obsługa połączenia pomiędzy Pragą a Strasburgiem, bez międzylądowania, powinna być zapewniona co najmniej trzy razy w tygodniu w obie strony, przez cały rok. Dwa z tych trzech połączeń muszą obowiązkowo mieć miejsce w poniedziałki i czwartki.

2.2. W zakresie floty i minimalnej zdolności przewozowej

Do obsługi połączeń powinien być zapewniony samolot posiadający co najmniej trzydzieści pięć miejsc siedzących.

2.3. W zakresie rozkładu lotów

Rozkłady lotów powinny być dostosowane do kalendarza sesji parlamentarnych, czyli przewidywać jeden przylot do Strasburga w poniedziałki około godziny 14 i nie później, w przypadku sesji zaczynających się o godzinie 15, oraz jeden wylot ze Strasburga w czwartki około godziny 17 i nie wcześniej, gdyż jest to godzina zakończenia sesji.

2.4. W zakresie sprzedaży biletów

Bilety powinny być sprzedawane w komputerowym systemie rezerwacji.

2.5. W zakresie ciągłości obsługi

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych z przyczyn bezpośrednio zależnych od przewoźnika nie powinna przekroczyć, w sezonie lotniczym IATA, 2 % liczby zaplanowanych lotów. Poza tym obsługa połączeń może zostać przerwana przez przewoźnika jedynie z zachowaniem minimalnego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przewoźnicy Wspólnoty są informowani, że obsługa połączeń bez przestrzegania obowiązku użyteczności publicznej może pociągnąć za sobą sankcje administracyjne i/lub sądowe.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.