Lista statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 26 czerwca 2006 r., na mocy art. 7b dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli statków przeprowadzanej przez państwo portu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.254.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2006 r.

Lista statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 26 czerwca 2006 r., na mocy art. 7b dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli statków przeprowadzanej przez państwo portu(1)

(2006/C 254/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2006 r.)

Na mocy art. 7b ust. 1 dyrektywy 95/21/WE w sprawie kontroli statków przeprowadzanej przez państwo portu odmawia się wstępu do portów państw członkowskich statkom, które zostały kilkakrotnie zatrzymane(2).

Artykuł 7b ust. 3 stanowi, iż Komisja publikuje co sześć miesięcy listę statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty.

W poniższej tabeli ujęto listę statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 26 czerwca 2006 r.

Nazwa statkuNumer IMORodzaj statkuBandera
BULDUR(*)7389845MasowiecTurcja (wysokie ryzyko)
DERYA 27433323MasowiecKomory (bardzo wysokie ryzyko)
CARIBBEAN TRADER(*)8001452ChemikaliowiecPanama (średnie ryzyko)
VORIOS IPIROS HELLAS(*)7433634MasowiecPanama (średnie ryzyko)
EUROCARRIER(*)7366128MasowiecKambodża (bardzo wysokie ryzyko)
SEBA M7511199MasowiecLiban (bardzo wysokie ryzyko)
TRINITY(*)7614965MasowiecKambodża (bardzo wysokie ryzyko)
HEIDI II7614147MasowiecGruzja (bardzo wysokie ryzyko)
MAI-S7501807MasowiecSyryjska Republika Arabska (bardzo wysokie ryzyko)
OIL AMBASSADOR8014203ZbiornikowiecPanama (średnie ryzyko)
HATICE HAKAR7433335MasowiecTurcja (wysokie ryzyko)
AGIOS ISIDOROS(*)7107742ZbiornikowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
ABDULRAHMAN7029421MasowiecKRLD (bardzo wysokie ryzyko)
DD SEAMAN8400311MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
NAVISION LAKER8105260MasowiecPanama (średnie ryzyko)
NURETTIN AMCA7334577MasowiecSłowacja (bardzo wysokie ryzyko)
KHALED MUHIEDDINE7622261MasowiecGruzja (bardzo wysokie ryzyko)
EUROPEAN7382706MasowiecSt. Vincent i Grenadyny (wysokie ryzyko)
HYOK SIN 28018900MasowiecKRLD (bardzo wysokie ryzyko)
(1) Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/106/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 19 z 22.1.2002, str. 17).

(2) Pierwszy ustęp art. 7b stanowi:
"Państwo członkowskie zapewnia, że statkowi należącemu do jednej

z kategorii sekcji A załącznika XI, odmawia się wstępu do jego portów,

z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 11 ust. 6, jeżeli statek:

albo
- pływa pod banderą państwa znajdującego się na czarnej liście

opublikowanej w rocznym sprawozdaniu Protokołu Ustaleń, oraz

- został zatrzymany więcej niż dwukrotnie w ciągu ostatnich 24 miesięcy

w porcie państwa sygnatariusza Protokołu Ustaleń,

albo
- pływa pod banderą państwa określonego jako »bardzo wysokiego ryzyka« lub

»wysokiego ryzyka« na czarnej liście opublikowanej w rocznym sprawozdaniu

Protokołu Ustaleń, oraz

- został zatrzymany więcej niż jeden raz w ciągu ostatnich 36 miesięcy

w porcie państwa sygnatariusza Protokołu Ustaleń.

Odmowa wstępu jest stosowana niezwłocznie od chwili, gdy statek uzyskał

pozwolenie na wyjście z portu, w którym został poddany, odpowiednio,

drugiemu lub trzeciemu zatrzymaniu."

(*) Statki, dla których nakaz odmowy wstępu został następnie zniesiony, zgodnie

z procedurą opisaną w części B załącznika XI do dyrektywy 95/21/WE.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.