Komunikat zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 - Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Trapani - Rzym, Trapani - Mediolan, Trapani - Bari i Trapani - Cagliari.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.230.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2008 r.

Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Trapani - Rzym, Trapani - Mediolan, Trapani - Bari i Trapani - Cagliari

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 230/13)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2008 r.)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, rząd Włoch podjął decyzję o zmianie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Trapani - Rzym, Trapani - Mediolan, Trapani - Bari i Trapani - Cagliari, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 150 z 28.6.2006 i zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 141 z 26.6.2007 oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 121 z 17.5.2008.

Taryfy, zgodnie z warunkami dotyczącymi obowiązku użyteczności publicznej, pkt 2.4 lit. c), ulegają następującym zmianom:

TrasaZmieniona taryfa bez VAT
Trapani - Rzym lub Rzym - Trapani67,14 EUR
Trapani - Mediolan lub Mediolan - Trapani83,92 EUR
Trapani - Bari lub Bari - Trapani55,95 EUR
Trapani - Cagliari lub Cagliari - Trapani67,14 EUR

Pozostałe wymogi dotyczące obowiązku użyteczności publicznej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 150 z 28.6.2006, nie ulegają zmianie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.