Komunikat zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 - Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria - Trapani.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.230.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2008 r.

Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria - Trapani 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 230/11)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2008 r.)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, rząd Włoch podjął decyzję o zmianie obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria - Trapani, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 112 z dnia 12 maja 2006 r. i zmienionego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 141 z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 121 z dnia 17 maja 2008 r.

Taryfy, zgodnie z warunkami dotyczącymi obowiązku użyteczności publicznej, pkt 2.4 lit. b) i c), ulegają następującym zmianom:

TrasaZmieniona taryfa bez VAT
Pantelleria - Trapani lub Trapani - Pantelleria26,53 EUR

Pozostałe wymogi dotyczące obowiązku użyteczności publicznej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 112 z dnia 12 maja 2006 r., nie ulegają zmianie.

1 Zawiadomienie zmienione przez sprostowanie z dnia 26 września 2009 r. (Dz.U.UE.C.08.245.28).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.