Komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.96.50

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 2008 r.

Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego

(2008/C 96/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 kwietnia 2008 r.)

Urząd Nadzoru EFTA podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania aktualnych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego (opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej L 21 z 24.1.2002, Suplement EOG nr 6) do czasu przyjęcia nowych wytycznych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.