Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.38.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Komunikat rządu Republiki Cypryjskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 38/10)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE DRUGIEJ RUNDY LICENCYJNEJ DOTYCZĄCEJ POZWOLEŃ NA POSZUKIWANIE WĘGLOWODORÓW NA TERENACH PRZYBRZEŻNYCH CYPRU

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów(1) Republika Cypryjska zaprasza wszystkie zainteresowane strony do składania wniosków o udzielenie licencji na poszukiwanie węglowodorów, a następnie licencji na eksploatację węglowodorów w odniesieniu do określonych obszarów w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru. Wnioski można składać w terminie 90 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski, które wpłyną do Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki po upływie powyższego terminu, nie będą uwzględniane.

Następujące współrzędne geograficzne (WGS84) wyznaczają dostępne bloki:

Nr blokuDługość geograficznaSzerokość geograficzna
Blok 132:05:0034:10:00
32:05:0034:45:00
32:15:0034:45:00
32:15:0034:35:00
32:25:0034:35:00
32:25:0034:30:00
32:50:0034:30:00
32:50:0034:25:00
33:10:0034:25:00
33:10:0034:35:00
33:35:0034:35:00
33:35:0034:10:00
Blok 233:35:0034:10:00
33:35:0034:40:00
33:50:0034:40:00
33:50:0034:50:00
34:15:0034:50:00
34:15:0034:55:00
34:20:0034:55:00
34:20:0034:10:00
Blok 334:20:0034:10:00
34:20:0034:55:00
34:56:0034:55:00
34:56:0034:45:00
34:53:5034:39:30
34:44:0034:23:20
34:29:2034:10:00
Blok 430:05:0033:45:00
30:05:0034:10:00
30:35:0034:10:00
30:35:0033:31:20
30:28:3033:34:00
Blok 530:35:0033:31:20
30:35:0034:10:00
31:15:0034:10:00
31:15:0033:30:00
30:39:0233:30:00
30:36:4033:30:40
Blok 631:15:0033:30:00
31:15:0034:10:00
31:55:0034:10:00
31:55:0033:30:00
Blok 731:55:0033:30:00
31:55:0034:10:00
32:35:0034:10:00
32:35:0033:30:00
Blok 832:35:0033:30:00
32:35:0034:10:00
33:15:0034:10:00
33:15:0033:30:00
Blok 933:15:0033:30:00
33:15:0034:10:00
33:53:4034:10:00
33:53:4033:38:40
33:52:0633:37:24
33:46:4233:32:59
33:43:0533:30:00
Blok 1030:39:0233:30:00
31:55:0033:30:00
31:55:0033:08:24
31:36:3033:11:30
31:15:0033:18:40
31:07:0033:21:20
Blok 1131:55:0033:08:24
31:55:0033:30:00
32:35:0033:30:00
32:35:0032:59:35
32:31:0033:00:40
32:01:2033:07:20
Blok 1333:53:4033:38:40
33:53:4034:10:00
34:29:2034:10:00
34:18:0033:59:40
34:02:5033:51:30

Wnioski o udzielenie licencji na poszukiwanie węglowodorów, a następnie licencje na eksploatację węglowodorów należy składać na adres:

The Hon. Minister

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

1421 Nicosia

CYPRUS

Decyzję dotyczącą wniosków w ramach drugiej rundy licencyjnej dotyczącej terenów przybrzeżnych Cypru podejmie Rada Ministrów Republiki Cypryjskiej, co powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty przewidzianej w niniejszym ogłoszeniu na składanie wniosków.

Wydawanie zezwoleń przez Radę Ministrów, będącą właściwym organem w tej sprawie, będzie się odbywać bez naruszenia przepisów art. 3 ust. 6 dyrektywy 94/22/WE.

Szczegółowe wytyczne i dodatkowe informacje odnośnie do składania wniosków można uzyskać w biurze Stałego Sekretarza Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki, 1421 Nicosia, Cypr, nr tel.: +357 22867144, faks: +357 22374445 E-mail: nmarkou@mcit.gov.cy

______

(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.