Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.308.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE dotyczącej przyrządów pomiarowych 1

(Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 15 dyrektywy))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 308/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2017 r.)

Załącznik I oraz IV (MI-002): Gazomierze

w odniesieniu do:

OIML R 137 wersja 2012

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność OIML R 137 z odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE.

Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 137 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE, lub
- wymóg OIML R 137 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE, lub
- całość wymogu OIML R 137 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2014/32/UE (nawet, jeśli dyrektywa 2014/32/UE dopuszcza inne możliwości).

Określenie "Objęte częściowo" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE nie jest w pełni objęty wymogiem OIML.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137, bądź też nie został ujęty w OIML R 137.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg zawarty w załączniku I do dyrektywy 2014/32/UE nie dotyczy gazomierzy.

Zasadnicze wymagania w dyrektywie

2014/32/UE

(załącznik I oraz IV (MI-002))

OIML R 137 (2012)Uwaga
ZAŁĄCZNIK I
1.15.3.1

12.6.7

Objęte częściowo
1.25.13.7

5.13.3

5.13.7

Objęte
1.35.1Objęte
1.3.15.1Objęte
1.3.25.12

A.5.1

A.5.2

Objęte częściowo
1.3.35.13.7Objęte częściowo
1.3.45.13.7Objęte częściowo
1.4
1.4.1Rozdział 5

A.1

Objęte
1.4.2A.4.2.1

A.4.2.2

Objęte
25.6Objęte częściowo
35.7Objęte
46.3.3Objęte
55.10Objęte
66.1.1

6.7

Objęte
7
7.16.1.4

9.1.1

Objęte
7.26Objęte
7.35.11

6.7.2

Objęte częściowo
7.4Nie dotyczy
7.56.1.1

6.1.4

Objęte
7.66.4.1

12.2

I.1.1

Załącznik I:

Objęte
8
8.15.13.8

6.5.1

9.1.4.2

Objęte
8.29.1.1

9.1.3

Objęte
8.3I.1.1

I.1.3

Objęte
8.4I.1.3Objęte
8.56.3.1Objęte
9
9.17Objęte
9.27.1Objęte
9.38.1Objęte
9.48.1Objęte
9.56.4.2

6.3.1

Objęte
9.6Nie dotyczy
9.74.1Objęte częściowo
9.87.1Objęte
10
10.16.3.1Objęte
10.26.3.1Objęte
10.33.1.8Objęte
10.4Nieobjęte
10.56.1.5Objęte częściowo
11
11.1Nie dotyczy
11.2Nie dotyczy
1210

11.1.1

12.3

Objęte
ZAŁĄCZNIK IV (MI-002)
Definicje3.1.1

3.3.3

3.3.2

3.3.4

3.4.3 i 5.11

Objęte
112.2Objęte
1.15.2Objęte częściowo
1.25.1 12.

6.7.1

Objęte
1.35.1Objęte
1.45.1Objęte
1.55.1Objęte
2
2.15.3

5.4

Objęte
2.25.3.5Objęte częściowo
3
3.1
3.1.15.13.7Objęte częściowo
3.1.212.6.15Objęte
3.1.3Tabela

5 3.2.7

Objęte częściowo
3.25.13.3Objęte
4
4.1
4.1.15.10Objęte
4.1.25.10Objęte
4.2
4.2.15.10Nieobjęte
4.2.25.10Nieobjęte
5
5.16.6.2Nieobjęte
5.26.6.4Objęte częściowo
5.36.3.2Nieobjęte
5.412.6.4Objęte
5.56.4.1Objęte
5.65.13.2Objęte
64.1Objęte częściowo
1 Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 149.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.