Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE,... - OpenLEX

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.457.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2021 r.

Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 457/01)

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach 2014/23/UE 1 , 2014/24/UE 2 , 2014/25/UE 3  i 2009/81/WE 4  jest następująca:
80 000 EURBGNNowy lew bułgarski156464
CZKKorona czeska2087680
DKKKorona duńska596072
HRKKuna chorwacka601 600
HUFForint węgierski27 998 400
PLNNowy polski złoty356288
RONNowy lej rumuński387856
SEKKorona szwedzka832272
140 000 EURBGNNowy lew bułgarski273 812
CZKKorona czeska3653440
DKKKorona duńska1 043 126
HRKKuna chorwacka1 052 800
HUFForint węgierski48 997200
PLNNowy polski złoty623 504
RONNowy lej rumuński678 748
SEKKorona szwedzka1 456476
215 000 EURBGNNowy lew bułgarski420 497
CZKKorona czeska5 610 640
DKKKorona duńska1 601 944
HRKKuna chorwacka1 616 800
HUFForint węgierski75 245 700
PLNNowy polski złoty957524
RONNowy lej rumuński1 042 363
SEKKorona szwedzka2236 731
431 000 EURBGNNowy lew bułgarski842 950
CZKKorona czeska11 247 376
DKKKorona duńska3211338
HRKKuna chorwacka3241 120
HUFForint węgierski150 841 380
PLNNowy polski złoty1 919 502
RONNowy lej rumuński2089 574
SEKKorona szwedzka4483 865
750 000 EURBGNNowy lew bułgarski1 466 850
CZKKorona czeska19 572 000
DKKKorona duńska5 588 175
HRKKuna chorwacka5 640 000
HUFForint węgierski262 485 000
PLNNowy polski złoty3 340 200
RONNowy lej rumuński3 636 150
SEKKorona szwedzka7802550
1 000 000 EURBGNNowy lew bułgarski1 955 800
CZKKorona czeska26 096 000
DKKKorona duńska7 450 900
HRKKuna chorwacka7 520000
HUFForint węgierski349 980 000
PLNNowy polski złoty4453 600
RONNowy lej rumuński4 848 200
SEKKorona szwedzka10 403 400
5 382 000 EURBGNNowy lew bułgarski10 526 116
CZKKorona czeska140 448 672
DKKKorona duńska40 100 744
HRKKuna chorwacka40 472 640
HUFForint węgierski1 883 592 360
PLNNowy polski złoty23 969 275
RONNowy lej rumuński26 093 012
SEKKorona szwedzka55 991 099
1 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.
3 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.
4 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.