Dz.U.UE.C.2018.439.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
Automatyczne zwiększenie autonomicznego kontyngentu taryfowego na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265

(2018/C 439/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265 1  następującą wielkość kontyngentu taryfowego zwiększa się w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 w następujący sposób:

Numer porządkowyKod CNKod TARICOpisRoczna wielkość kontyngentu (w tonach)Stawka

celna

w ramach

kontyngentu

Okres obowiązywania kontyngentu
09.2759ex 0302 51 1020Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, z wyłączeniem wątróbek i ikry, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia (1) (2)90 0000 %1.1.2018-

31.12.2018

ex 0302 51 9010
ex 0302 59 1010
ex 0303 63 1010
ex 0303 63 3010
ex 0303 63 9010
ex 0303 69 1010
(1) Kontyngent taryfowy podlega warunkom określonym w art. 254 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

(2) Kontyngent taryfowy nie jest dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane wyłącznie co najmniej jednej z poniższych czynności:

- czyszczenie, patroszenie, usuwanie ogonów, odgławianie,

- cięcie,

- przepakowanie filetów zamrożonych metodą szybkiego mrożenia indywidualnego (IQF),

- pobieranie próbek, sortowanie,

- etykietowanie,

- pakowanie,

- schładzanie,

- zamrażanie,

- głębokie zamrażanie,

- glazurowanie,

- rozmrażanie,

- rozdzielanie.

Kontyngent taryfowy nie jest dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane dodatkowo obróbce (lub czynności) kwalifikującej do objęcia kontyngentem, jeśli taką obróbkę (lub czynność) przeprowadza się na poziomie sprzedaży detalicznej lub usług gastronomicznych. Obniżenie cła przywozowego ma zastosowanie wyłącznie do ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Kontyngent taryfowy jest jednak dostępny w odniesieniu do produktów, które mają zostać poddane wyłącznie co najmniej jednej z poniższych czynności:

- krojenie w kostkę,

- krojenie w plasterki, cięcie w pasma w przypadku materiałów objętych kodami CN 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

- filetowanie,

- wytwarzanie płatów,

- cięcie zamrożonych bloków,

- rozszczepianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych,

- porcjowanie w przypadku materiałów objętych kodami CN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.

1 Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 4.