Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących. - OpenLEX

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.27.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lutego 2005 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

(2005/C 27/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lutego 2005 r.)

Roczne średnie koszty nie uwzględniają obniżki o 20 % przewidzianej w art. 94 ust. 2 i art. 95 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72.

Miesięczne średnie koszty netto zostały obniżone o 20 %.

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2001 r.(1)

I. Zastosowanie art. 94 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2001 r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

RocznieMiesięcznie netto
Norwegia25.304 NOK1.687 NOK

II. Zastosowanie art. 95 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2001 r. na mocy art. 28 i 28bis rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

RocznieMiesięcznie netto
Norwegia
- na rodzinę38.920 NOK2.595 NOK
- na osobę35.592 NOK2.373 NOK

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2002 r.(2)

I. Zastosowanie art. 94 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2002 r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

RocznieMiesięcznie netto
Belgia1.129,96 EUR75,33 EUR
Francja1.695,00 EUR113,00 EUR
Portugalia750,10 EUR50,01 EUR
Szwecja13.646,87 SEK909,79 SEK

II. Zastosowanie art. 95 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2002 r. na mocy art. 28 i 28bis rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

RocznieMiesięcznie netto
Belgia
- na osobę3.717,95 EUR247,86 EUR
Francja
- na osobę3.983,81 EUR265,59 EUR
Portugalia
- na osobę1.361,66 EUR90,78 EUR
Szwecja
- na osobę37.508,21 SEK2.500,55 SEK

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2003 r.

I. Zastosowanie art. 94 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2003 r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

RocznieMiesięcznie netto
Austria1.608,51 EUR107,23 EUR
Hiszpania531,76 EUR35,45 EUR
Szwajcaria2.231,37 CHF148,76 CHF

II. Zastosowanie art. 95 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72

Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych zrealizowanych w 2003 r. na mocy art. 28 i 28bis rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

RocznieMiesięcznie netto
Austria
- na osobę3.814,82 EUR254,32 EUR
Hiszpania
- na osobę2.615,55 EUR174,37 EUR
Szwajcaria
- na osobę5.838,38 CHF389,23 CHF

______

(1) Średnie koszty w 2001 r.:

Hiszpania i Austria (Dz.U. C 3 z 8.1.2003).

Szwecja (Dz.U. C 163 z 12.7.2003).

Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Luksemburg, Niderlandy i Portugalia (Dz.U. C 37 z 11.2.2004).

Zjednoczone Królestwo i Włochy (Dz.U. C 238 z 25.9.2004).

(2) Średnie koszty w 2002 r.:

Luksemburg i Austria (Dz.U. C 37 z 11.2.2004).

Hiszpania i Niderlandy (Dz.U. C 228 z 25.9.2004).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.