Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.36.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

(2019/C 36/09)

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2016 R.

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

Stosowanie art. 64 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 1

I. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2016 r. członkom rodziny niemieszkającym w tym samym państwie członkowskim, co osoba ubezpieczona, jak określono w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 2 , będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRoczneMiesięczne netto x = 0,20
Cyprponiżej 20 lat312,55 EUR20,84 EUR
20-64 lat315,66 EUR21,04 EUR
co najmniej 65 lat1 371,96 EUR91,46 EUR
Finlandiaponiżej 20 lat1 176,45 EUR78,43 EUR
20-64 lat1 962,51 EUR130,83 EUR
co najmniej 65 lat6 027,07 EUR401,80 EUR
II. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2016 r. emerytom lub rencistom i członkom ich rodzin, jak określono w art. 24 ust. 1 i art. 25 i 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRoczneMiesięczne netto x = 0,20Miesięczne netto x = 0,15 (1)
Cyprponiżej 20 lat312,55 EUR20,84 EUR22,14 EUR
20-64 lat315,66 EUR21,04 EUR22,36 EUR
co najmniej 65 lat1 371,96 EUR91,46 EUR97,18 EUR
Finlandiaponiżej 20 lat1 176,45 EUR78,43 EUR83,33 EUR
20-64 lat1 962,51 EUR130,83 EUR139,01 EUR
co najmniej 65 lat6 027,07 EUR401,80 EUR426,92 EUR
(1) Wartość redukcji stosowanej do zryczałtowanej kwoty miesięcznej wynosi 15 % (x = 0,15) dla emerytów lub rencistów oraz członków ich rodzin, w przypadku gdy właściwe państwo członkowskie nie jest wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 987/2009).

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2017 R.

Stosowanie art. 64 rozporządzenia (WE) nr 987/2009

I. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2017 r. członkom rodziny niemieszkającym w tym samym państwie członkowskim, co osoba ubezpieczona, jak określono w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRoczneMiesięczne netto x = 0,20
Hiszpaniaponiżej 20 lat602,11 EUR40,14 EUR
20-64 lat836,17 EUR55,74 EUR
co najmniej 65 lat4 344,94 EUR289,66 EUR
II. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2017 r. emerytom lub rencistom i członkom ich rodzin, jak określono w art. 24 ust. 1 i art. 25 i 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRoczneMiesięczne netto x = 0,20Miesięczne netto x = 0,15 (1)
Hiszpaniaponiżej 20 lat602,11 EUR40,14 EUR42,65 EUR
20-64 lat836,17 EUR55,74 EUR59,23 EUR
co najmniej 65 lat4 344,94 EUR289,66 EUR307,77 EUR
(1) Wartość redukcji stosowanej do zryczałtowanej kwoty miesięcznej wynosi 15 % (x = 0,15) dla emerytów lub rencistów oraz członków ich rodzin, w przypadku gdy właściwe państwo członkowskie nie jest wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 987/2009).
1 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.