Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.271.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

(2018/C 271/03)

(Dz.U.UE C z dnia 2 sierpnia 2018 r.)

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2015 R.

Stosowanie art. 64 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 1

I. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2015 r. członkom rodziny niemieszkającym w tym samym państwie członkowskim, co osoba ubezpieczona, jak określono w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 2 , będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRocznieMiesięcznie netto

x = 0,20

Irlandiaponiżej 20 lat1 477,98 EUR98,53 EUR
20-64 lat2 418,37 EUR161,22 EUR
co najmniej 65 lat8 921,28 EUR594,75 EUR
Portugaliaponiżej 20 lat812,28 EUR54,15 EUR
20-64 lat702,84 EUR46,86 EUR
co najmniej 65 lat1 580,92 EUR105,39 EUR
Szwecjaponiżej 20 lat13 968,36 SEK931,22 SEK
20-64 lat20 104,07 SEK1 340,27 SEK
co najmniej 65 lat58 077,10 SEK3 871,81 SEK
Norwegiaponiżej 20 lat20 481,84 NOK1 365,46 NOK
20-64 lat36 992,35 NOK2 466,16 NOK
co najmniej 65 lat124 531,82 NOK8 302,12 NOK
II. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2015 r. emerytom lub rencistom i członkom ich rodzin, jak określono w art. 24 ust. 1 i art. 25 i 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRocznieMiesięcznie netto

x = 0,20

Miesięcznie netto

x = 0,15 (1)

Irlandiaponiżej 20 lat1 477,98 EUR98,53 EUR104,69 EUR
20-64 lat2 418,37 EUR161,22 EUR171,30 EUR
co najmniej 65 lat8 921,28 EUR594,75 EUR631,92 EUR
Portugaliaponiżej 20 lat812,28 EUR54,15 EUR57,54 EUR
20-64 lat702,84 EUR46,86 EUR49,78 EUR
co najmniej 65 lat1 580,92 EUR105,39 EUR111,98 EUR
Szwecjaponiżej 20 lat13 968,36 SEK931,22 SEK989,43 SEK
20-64 lat20 104,07 SEK1 340,27 SEK1 424,04 SEK
co najmniej 65 lat58 077,10 SEK3 871,81 SEK4 113,79 SEK
Norwegiaponiżej 20 lat20 481,84 NOK1 365,46 NOK1 450,80 NOK
20-64 lat36 992,35 NOK2 466,16 NOK2 620,29 NOK
co najmniej 65 lat124 531,82 NOK8 302,12 NOK8 821,00 NOK
(1) Wartość redukcji stosowanej do zryczałtowanej kwoty miesięcznej wynosi 15 % (x = 0,15) dla emerytów lub rencistów oraz członków ich rodzin, w przypadku gdy właściwe państwo członkowskie nie jest wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 987/2009).

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2016 R.

Stosowanie art. 64 rozporządzenia (WE) nr 987/2009

I. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2016 r. członkom rodziny niemieszkającym w tym samym państwie członkowskim, co osoba ubezpieczona, jak określono w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRocznieMiesięcznie netto

x = 0,20

Szwecjaponiżej 20 lat14 146,43 SEK943,10 SEK
20-64 lat20 390,43 SEK1 359,36 SEK
co najmniej 65 lat61 232,69 SEK4 082,18 SEK
II. Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2016 r. emerytom lub rencistom i członkom ich rodzin, jak określono w art. 24 ust. 1 i art. 25 i 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004, będą naliczane na podstawie następujących średnich kosztów:
Grupa wiekowaRocznieMiesięcznie netto

x = 0,20

Miesięcznie netto

x = 0,15 (1)

Szwecjaponiżej 20 lat14 146,43 SEK943,10 SEK1 002,04 SEK
20-64 lat20 390,43 SEK1 359,36 SEK1 444,32 SEK
co najmniej 65 lat61 232,69 SEK4 082,18 SEK4 337,32 SEK
(1) Wartość redukcji stosowanej do zryczałtowanej kwoty miesięcznej wynosi 15 % (x = 0,15) dla emerytów lub rencistów oraz członków ich rodzin, w przypadku gdy właściwe państwo członkowskie nie jest wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 987/2009).
1 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.