Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika... - OpenLEX

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.330.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2013 r.

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

(2013/C 330/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2013 r.)

CZĘŚĆ  I

Nr pomocyOgólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych 11/13/INN
Państwo EFTANorwegia
Organ przyznający pomocNazwaBuskerud fylkeskommune (okręg Buskerud)
AdresPostboks 3563
3007 Drammen
NORWAY
Strona internetowahttp://www.bfk.no
Nazwa środka pomocyPomoc dla Driv Inkubator AS w okręgu Buskerud
Krajowa podstawa prawna (ode-słanie do właściwego promulgatora krajowego)Zobowiązanie okręgu Buskerud wobec Driv Inkubator AS, dnia 8 lipca 2013 r.
Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyhttp://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Hovedutvalget-for-regionalutvikling-og-kultur/#moter/2013/513

"PS 13/8 (08/1795) Tilskudd til innovasjonsselskapene i Buskerud i 2013"

Rodzaj środka pomocyPomoc ad hocX
Data przyznania pomocyPomoc ad hoc8.7.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocyWszystkie sektory
Rodzaj beneficjentaMŚPMŚP
BudżetCałkowity planowany roczny budżet programu pomocy1 mln NOK
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja1 mln NOK

CZĘŚĆ  II

Cele ogólne (lista)Cele (lista)Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w NOKMŚP - premie w %
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (art. 30-37)Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)1 mln NOK

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.