Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.78.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2011 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 78/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2011 r.)

Numer środka pomocy państwaX 280/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BERLIN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Oranienstraße 106, 10969 Berlin, Deutschland

www.berlin.de/sen/ias/index.html

Nazwa środka pomocyFörderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Förderung von weiblichen Auszubildenden)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin und Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 18. Mai 2010 (ABI. Nr. 21 S. 793-796 vom 28.5.2010)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2010-31.3.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)75 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/Richtlinien_2010_-_2013.pdf

Numer środka pomocy państwaX 281/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BERLIN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Ornaienstraße 106, 10969 Berlin, Deutschland

www.berlin.de/sen/ias/index.html

Nazwa środka pomocyFörderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Übernahme von Auszubildenden)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin und Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 18. Mai 2010 (ABI. Nr. 21 S. 793-796 vom 28.5.2010)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2010-31.3.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)75 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/Richtlinien_2010_-_2013.pdf

Numer środka pomocy państwaX 283/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BERLIN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Oranienstraße 106, 10969 Berlin, Deutschland

www.berlin.de/sen/ias/index.html

Nazwa środka pomocyFörderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Förderung von auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Jugendlichen)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin und Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 18. Mai 2010 (ABI. Nr. 21 S. 793-796 vom 28.5.2010)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2010-31.3.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)70 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/Richtlinien_2010_-_2013.pdf

Numer środka pomocy państwaX 284/10
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BERLIN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Oranienstraße 106, 10969 Berlin

www.berlin.de/sen/ias/index.html

Nazwa środka pomocyFörderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Verbundausbildung)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung Berlin und Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2010-31.3.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)70 %80 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/Richtlinien_2010_-_2013.pdf

Numer środka pomocy państwaX 282/10 (SA.31163)
Państwo członkowskieNiemcy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)BERLIN

Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Oranienstraße 106, 10969 Berlin

http://www.hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/ Richtlinien_2010_-_2013.pdf

Nazwa środka pomocyFörderung der Berufsausbildung im Land Berlin (Förderung des Besuchs einer Berufsschule oder überbetrieblichen Berufsbildungsstätte außerhalb Berlins bei Splitterberufen)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung Berlin und Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin vom 18. Mai 2010 (ABI. Nr. 21 S. 793-796 vom 28.5.2010)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.6.2010-31.3.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy-
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)70 %80 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.hwk-berlin.de/fileadmin/user_upload/Dateien/bildung/FBB/Richtlinien_2010_-_2013.pdf

1 Informacja zmieniona przez sprostowanie z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.UE.C.11.85.13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.