Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.253.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2009 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 253/05)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2009 r.)

Numer środka pomocy państwaX 58/08
Państwo członkowskieMalta
Numer referencyjny państwa członkowskiegoSAMB 92/2008
Nazwa regionu (NUTS)Malta

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocEmployment and Training Corporation

Head Office

B'Bugia

BBG 3000

MALTA

http://www.etc.gov.mt

Nazwa środka pomocyShipyards Redeployment Scheme
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Employment and Training Services Act (CAP. 343)
Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyhttp://www.etc.gov.mt
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy31.7.2008-31.3.2012
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy1,50 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)50 %-
Numer środka pomocy państwaX 59/08
Państwo członkowskieFrancja
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)France

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocEtat, Conseils Régionaux, organismes publics compétents adresses trop nombreuses pour être répertoriées dans ce cadre
Nazwa środka pomocyRégime cadre exempté de notification relatif aux aides sous formes de capital-investissement pris sur la base du règlement général d'exemption no 800/2008
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Pour les interventions de l'État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l'article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyhttp://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy13.10.2008-31.12.2013
Sektor(y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet pro-gramu pomocy15,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Kapitał podwyższonego ryzyka
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychEnsemble des programmes opérationnels régionaux des fonds structurels pour la période 2007-2013 - 15 Mio EUR
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28-29)1.500.000 EUR-
Numer środka pomocy państwaX 69/08
Państwo członkowskieGrecja
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Ellada

Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Artykuł 87 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomocΕ. Κ. Aθηνά/Corallia — Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών

Σχηματισμών

Σώρου 12

151 25 Μαρούσι

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

http://www.corallia.org

Nazwa środka pomocyΦάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)— Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α).

— Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α).

— Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α).

— Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α).

— υπ’ αριθμ. 8792/1015Α/0063Α/24.7.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ.

— υπ’ αριθμ. 11816/1355Α1/0020Β/13.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ.

— υπ’ αριθμ. 11865/Α2/3/13.10.2008 Απόφαση ΥΠΑΝ.

— υπ’ αριθμ. 20550/17.10.2008 Προκήρυξη ΥΠΑΝ.

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyhttp://www.corallia.org

http://www.antagonistikotita.gr/

http://www.espa.gr/

http://www.gsrt.gr/

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy1.1.2009-30.9.2009
Sektor(y) gospodarkiProdukcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Rodzaj beneficjentaMŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy11,00 EUR (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης — 28,05 EUR (σε εκατ.)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - w %
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)50 %-
Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)50 %-
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))80 %30 %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))55 %30 %
Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)45 %-
Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)1.000.000 EUR-
Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)200.000 EUR-
Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)45 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)80 %20 %

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.