Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.296.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2008 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 296/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2008 r.)

Pomoc nrXT 74/08
Państwo członkowskieRzeczpospolita Polska
RegionObszar całego kraju
Nazwa programu pomocy lub nazwa firmy otrzymującej pomoc indywidualnąRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
Podstawa prawnaPodstawę prawną stanowi 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO dla poszczególnych województw). Lista publikacji 16 RPO w załączniku I.

Warunki udzielania pomocy określa:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 185, poz. 1318) wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całościowa kwota przyznanej firmie pomocy indywidualnejProgram pomocyRoczna całościowa kwotaEFRR: 21.880.883 EUR

Budżet państwa: 2.897.329 EUR

Razem: 24.778.212 EUR

Gwarantowane pożyczki-
Pomoc indywidualnaCałościowa kwota-
Gwarantowane pożyczki-
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z artykułem 4 ust. 2-7 rozporządzeniaTak
Data wykonania25 października 2007 r. (wejście w życie rozporządzenia)
Okres trwania systemu lub indywidualnej pomocyDo dnia 31 grudnia 2008 r.
Cel pomocySzkolenie ogólneNie
Szkolenie szczególneTak
Sektory gospodarcze, których pomoc dotyczyWszystkie sektory, które mogą się ubiegać o pomoc szkoleniowąTak
Nazwa i adres władzy przyznającej pomocZgodnie z art. 21. ust. 2 podmiotami udzielającymi pomocy spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 TWE są instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące albo instytucje wdrażające.

Wykaz wszystkich instytucji w załączniku II

Wskazać adres internetowy opublikowanego programu pomocyWykaz adresów w załączniku III
Duża pomoc indywidualnaZgodnie z art. 5 rozporządzeniaTak

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Lista publikacji podstaw prawnych programu pomocowego

RPO woj.Publikacja w woj. Dzienniku Urzędowym
DolnośląskieDziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, 12.10.2007, No 252, item 2902
Kujawsko-pomorskieDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 20.12.2007, No 152 item 2735
ŁódzkieDziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, 22.12.2007, No 395, item 4133
LubelskieDziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 20.3.2008, No 37, item 1209
LubuskieDziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, 6.12.2007, No 134, item 1907
MałopolskieDziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, 25.1.2008, No 59, item 434
MazowieckieNie zamieszczono komunikatu
OpolskieDziennik Urzędowy Województwa Opolskiego, 27.11.2007, No 87, item 2764
PodkarpackieDziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, 7.12.2007, No 103, item 2334
PodlaskieDziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, 7.12.2007, No 265, item 2858
PomorskieDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, 14.12.2007, No 164, item 3344
ŚląskieDziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, 2.10.2007, No 164, item 3036
ŚwiętokrzyskieWojewódzki Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, 22.1.2008, No 12, item 190
Warmińsko-mazurskieDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 6.12.2007, No 188, item 2403
WielkopolskieDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, 26.11.2007, No 169, item 3712
ZachodniopomorskieDziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, 10.6.2008, No 54, item 1237.

ZAŁĄCZNIK  II

Lista nazw i adresów podmiotów udzielających pomocy

RPO DOLNOŚLĄSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

PL-50-411 Wrocław

Tel.: (48-71) 776 91 53

Fax: (48-71) 776 91 66

rpo@dolnyslask.pl

Instytucja Pośrednicząca:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca(*)

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

PL-50-411 Wrocław

Tel.: (48-71) 776 69 39

Fax: (48-71) 776 91 66

______

(*) Dane tymczasowe.

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE

Instytucja Zarządzającą:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Polityki Regionalnej

Pl. Teatralny 2

PL-87-100 Toruń

Tel.: (48-56) 656 11 30

Fax: (48-56) 656 11 29

politykaregionalna@kujawsko-pomorskie.pl

RPO LUBELSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Czechowska 19

PL-20-074 Lublin

Tel.: (48-81) 441 67 38

Fax: (48-81) 441 67 40

rpo@lubelskie.pl

Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Graniczna 4

PL-20-010 Lublin

Tel.: (48-81) 462 38 00

Fax: (48-81) 462 38 40

lawp@lubelskie.pl

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Graniczna 4

PL-20-010 Lublin

Tel.: (48-81) 462 38 00

Fax: (48-81) 462 38 40

lawp@lubelskie.pl

RPO LUBUSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Biuro Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Podgórna 7

PL-65-057 Zielona Góra

Tel.: (48-68) 456 53 94

Fax: (48-68) 456 52 96

sekretariat.biz@lrpo.lubuskie.pl

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Wydział Funduszy Europejskich

ul. Kożuchowska 4

PL-65-364 Zielona Góra

Tel.: (48-68) 328 86 06

mailto:sekretariat@wfosigw.zgora.pl

RPO ŁÓDZKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

p.o. Dyrektora: Marcin Podgórski

Tel.: (48-42) 663 30 92/663 30 93

Fax: (48-42) 663 30 94

strategia@lodzkie.pl

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Tel.: (48-42) 663 30 64

Fax: (48-42) 663 30 54

Al. Piłsudskiego 8

PL-90-051 Łódź

RPO MAŁOPOLSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Polityki Regionalnej

Tel.: (48-12) 299 07 00

Fax: (48-12) 299 07 26

Departament Funduszy Europejskich

Tel.: (48-12) 299 07 40

Fax: (48-12) 299 07 41

ul. Racławicka 56

PL-30-017 Kraków

ife@umwm.pl

RPO MAZOWIECKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

PL-03-718 Warszawa

Tel.: (48-22) 597 97 51/597 97 55

Fax: (48-22) 597 97 52

urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

PL-03-301 Warszawa

Tel.: (48-22) 295 20 00

Fax: (48-22) 295 20 01

punkt_kontaktowy@mazowia.eu

RPO OPOLSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Piastowska 12

PL-45-081 Opole

Tel.: (48-77) 541 65 65/541 65 66

Fax: (48-77) 541 65 67

dpo@umwo.opole.pl

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Plac Wolności 5

PL-45-018 Opole

Tel.:/Fax: (48-77) 441 41 16

info@ocrg.opolskie.pl

RPO PODKARPACKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Tel.: (48-17) 747 65 50/747 64 67

Fax: (48-17) 747 65 51

urzad@podkarpackie.pl

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

Tel.: (48-17) 747 65 00

Fax: (48-17) 747 65 01

ul. Grunwaldzka 15/17

PL-35-959 Rzeszów

RPO PODLASKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

PL-15-888 Białystok

Tel.: (48-85) 654 82 00

Fax: (48-85) 654 82 01

sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl

RPO POMORSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Okopowa 21/27

PL-80-810 Gdańsk

Tel.: (48-58) 326 81 33

Fax: (48-58) 326 81 34

dpr@woj-pomorskie.pl

RPO ŚLĄSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

ul. Dąbrowskiego 23

PL-40-037 Katowice

Tel.: (48-32) 774 06 54

Fax: (48-32) 774 01 35

fundusze@silesia-region.pl

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Dąbrowskiego 23

PL-40-032 Katowice

Tel: tymczasowo- (48-32) 774 01 23/774 01 29

Fax: tymczasowo- (48-32) 774 01 35

RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Polityki Regionalnej

Al. IX Wieków Kielc 3

PL-25-516 Kielce

Tel.: (48-41) 342 10 36

Fax: (48-41) 342 10 38

kancelaria@sejmik.kielce.pl

RPO WARMIŃSKO- MAZURSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

Tel.: (48-89) 523 27 89

Fax: (48-89) 523 24 66/523 26 09

Al. Piłsudskiego 7/9

PL-10-575 Olsztyn

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

ul. Emilii Plater 1

PL-10-562 Olsztyn

Tel.: (48-89) 521 96 00

Fax: (48-89) 521 96 09

prr@warmia.mazury.pl

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

PL-10-026 Olsztyn

Tel.: (48-89) 522 02 00

Fax: (48-89) 522 02 09

info@wfosigw.olsztyn.pl

RPO WIELKOPOLSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Polityki Regionalnej

Al. Kościuszki 95

PL-61-716 Poznań

Tel.: (48-61) 854 17 88

Fax: (48-61) 854 17 85

info.wrpo@wielkopolskie.pl

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A

PL-60-541 Poznań

Tel.: (48-61) 845 62 00

Fax: (48-61) 841 10 09

RPO ZACHODNIOPOMORSKIE

Instytucja Zarządzająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania RPO

Tel.: (48-91) 441 11 27

Fax: (48-91) 489 08 66

wzrpo@wzp.pl

Wydział Wdrażania

Tel.: (48-91) 441 11 00

Fax: (48-91) 488 99 94

ul. Korsarzy 34

PL-70-540 Szczecin

wwrpo@wzp.pl

ZAŁĄCZNIK  III

Lista adresów internetowych opublikowanego programu pomocy

RPOAdres wwwDecyzja (KE) nrData wydania
RPO Woj. Dolnośląskiegohttp://www.rpo.dolnyslask.pl/C(2007) 42074.9.2007
RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiegohttp://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=comcontent&task=blogcategory&id=61&Itemid=146#dok%20progC(2007) 507110.10.2007
RPO Woj. Lubelskiegohttp://www.rpo.lubelskie.pl/C(2007) 45782.10.2007
Lubuski RPOhttp://www.lrpo.lubuskie.pl/C(2007) 45721.10.2007
RPO Woj. Łódzkiegohttp://www.lodzkie.pl/lodzkie/fundusze/programowanie/rop/index.htmlC(2007) 45802.10.2007
Małopolski RPOhttp://www.wrotamalopolski.pl/root_MRPO/Wazne+dokumenty/Dokumenty+programowe/C(2007) 42064.9.2007
RPO Woj. Mazowieckiegohttp://www.mazovia.pl/?a=news&id=2837C(2007) 507210.10.2007
RPO Woj. Opolskiegohttp://www.umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=3467C(2007) 45581.10.2007
RPO Woj. Podkarpackiegohttp://www.si.podkarpackie.pl/Urzad/K0/C(2007) 45601.10.2007
RPO Woj. Podlaskiegohttp://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/?Download-sList=11
RPO Woj. Pomorskiegohttp://www.dpr.woj-pomorskie.pl/?dzial=862C(2007) 42094.9.2007
RPO Woj. Śląskiegohttp://rpo.silesia-region.pl/?grupa=1&art=1130167451&kat=0_02&katrodzic=0C(2007) 42084.9.2007
RPO Woj. Święto-krzyskiegohttp://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl/pliki.htmlC(2007) 688821.12. 2007
RPO Warmia i Mazuryhttp://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=79C(2007) 46244.10.2007
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnyhttp://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?aid=119098800846fd08e8d0b75C(2007) 42054.9.2007
RPO Woj. Zachodnio-pomorskiegohttp://www.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=3651C(2007) 508411.10.2007

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.