Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.270.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 270/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Numer pomocyXR 78/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionSardegna
Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hocContratto di investimento per le PMI operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
Podstawa prawnaLegge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», articolo 11 e s.m.i.;

Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/16 del 1.4.2008 «Strumenti di incentivazione ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 7/2005» e s.m.i., articoli 6-9

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy17,5 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocy25 %
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Data realizacji1.4.2008
Czas trwania31.12.2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Autonoma della Sardegna

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di Programmazione

Viale Mameli 88

I-09100 Cagliari

Adres internetowy publikacji programu pomocyhttp://www.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=2008 04&p=10

Inne informacje-
Numer pomocyXR 100/08
Państwo członkowskieWłochy
RegionCampania
Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hocContratto di programma regionale
Podstawa prawnaLegge regionale 12/07, regolamento n. 4/2007, Disciplinare articoli 11 e 12, Delibera Giunta Regionale n. 514 del 21 marzo 2008, Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy49,3 mln EUR
Maksymalna intensywność pomocy30 %
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Data realizacji19.6.2008
Czas trwania31.12.2013
Sektory gospodarkiPomoc ograniczona do konkretnych sektorów
NACE: D, G, H, I 63.3, K74
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Campania

AGC 12 Sviluppo Economico

1) Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico

2) Settore Aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi

3) Settore Regolazione dei Mercati AGC 13 Turismo e Beni Culturali

4) Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Adres internetowy publikacji programu pomocyhttp://www.economiacampania.net/index001.php?part=articolo&ida=345
Inne informacje-

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.