Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.187.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 2005 r.

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2005/C 187/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 30 lipca 2005 r.)

Pomoc nr XS116/03
Państwo CzłonkowskieZjednoczone Królestwo
RegionPółnocno-wschodnia Anglia
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualnąWhite Rose Enterprises
Podstawa prawnaIndustrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowiProgram pomocyCałkowita kwota roczna pomocy
Gwarantowane pożyczki
Pomoc indywidualnaCałkowita kwota pomocy515.808 GBP
Gwarantowane pożyczki
Maksymalna intensywność pomocyZgodnie z art. 4 ust. 2 do 6 i art. 5 rozporządzeniaTak
Data realizacji5.11.2003
Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnejDo 31.12.2005
Cel pomocyPomoc dla MŚPTak
Sektory gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚPTak
Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów
- Sektor wydobycia węgla
- Wszystkie sektory związane z

produkcją

lub
Hutnictwo stali
Budownictwo okrętowe
Włókna syntetyczne
Przemysł motoryzacyjny
Inny sektor związany z produkcją
- Wszystkie usługi
lub
Usługi transportowe
Usługi finansowe
Inne usługi
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNazwa:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Adres:

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle upon Tyne NE1 4TD

Duża indywidualna pomoc w formie dotacjiZgodnie z art. 6 rozporządzenia
Środek wyklucza przyznanie pomocy lub wymagane jest powiadomienie Komisji o przyznaniu pomocy,
a) jeśli całkowite koszty

kwalifikujące się do objęcia

pomocą wynoszą co najmniej 25 mln

EUR oraz

- intensywność pomocy brutto

wynosi co najmniej 50 %,

- na obszarach, które kwalifikują

się do pomocy regionalnej,

intensywność pomocy brutto

wynosi co najmniej 50 %, lub

b) jeśli całkowita kwota brutto

wynosi co najmniej 15 mln EUR.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.