Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.300.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie
(2023/C 300/07)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:
Data i godzina zamknięcia łowiska1.3.2023
Czas trwania1.3.2023 - 31.12.2023
Państwo członkowskieHiszpania
Stado lub grupa stadRJU/9-C.
GatunekRaja bruzdowana (Raja undulata)
ObszarWody Unii obszaru 9
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny07/TQ194
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.