Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.349.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2020 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2020/C 349/11)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2020 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska1.10.2020
Czas trwania1.10.2020-31.12.2020
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadHKE/8ABDE. w tym warunek szczególny HKE/*57-14
GatunekMorszczuk europejski (Merluccius merluccius)
Obszar8a, 8b, 8d i 8e
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny22/TQ123
Data i godzina zamknięcia łowiska1.10.2020
Czas trwania1.10.2020-31.12.2020
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadHKE/*8ABDE (warunek szczególny dla HKE/571214)
GatunekMorszczuk europejski (Merluccius merluccius)
Obszar8a, 8b, 8d i 8e
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny23/TQ123
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.