Dz.U.UE.C.2018.460.39/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 460/22)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska26.11.2018
Czas trwania26.11.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieFrancja
Stado lub grupa stadALB/AN05N
GatunekPółnocny tuńczyk biały (Thunnus alalunga)
ObszarOcean Atlantycki na północ od 5° N
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny47/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.