Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.439.11/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2018/C 439/09)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1  podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska6.10.2018
Czas trwania6.10.2018-31.12.2018
Państwo członkowskieBelgia
Stado lub grupa stadPLE/8/3411
GatunekGładzica (Pleuronectes platessa)
Obszar8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1
Rodzaj(e) statków rybackich-
Numer referencyjny34/TQ120
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.