Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie. - OpenLEX

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.254.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lipca 2016 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2016/C 254/10)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2016 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska2.6.2016
Czas trwania2.6.2016-31.12.2016
Państwo członkowskieHiszpania
Stado lub grupa stadPOK/56-14
GatunekCzarniak (Pollachius virens)
ObszarObszar VI; wody Unii i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny07/TQ72
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.