Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.117.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 kwietnia 2011 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2011/C 117/14)

(Dz.U.UE C z dnia 15 kwietnia 2011 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska29.1.2011
Czas trwania29.1.2011-31.12.2011
Państwo członkowskieFrancja
Stado lub grupa stadSBR/678-
GatunekMorlesz bogar (Pagellus bogaraveo)
ObszarWody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII
Rodzaj(-e) statków rybackich-
Numer referencyjny112767

Link do strony internetowej, na której opublikowano decyzję państwa członkowskiego: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.