Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.315.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2010 r.

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

(2010/C 315/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2010 r.)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska zgodnie z danymi w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska30.9.2010
Czas trwania30.9.2010-31.12.2010
Państwo członkowskieFrancja
Stado lub grupa stadDGS/2AC4-C.
GatunekKoleń (Squalus acanthias)
ObszarWody UE obszarów IIa oraz IV
Rodzaje statków rybackich-
Numer referencyjny664718

Link do strony internetowej, na której opublikowano decyzję państwa członkowskiego: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.