Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.376.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2018

(2019/C 376/26)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-account/annual-accounts-2018_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.