Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Lizbona) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2007.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.278.67

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2008 r.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Lizbona) - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2007

(2008/C 278/22)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2008 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index58687EN.html

Źródło: Dane przekazane przez Centrum. Tabela zawiera skróconą wersję danych przedstawionych przez Centrum w jego sprawozdaniu finansowym.

Tabela 1

Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2007

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Tabela 2

Rachunek dochodów i wydatków za lata budżetowe 2007 i 2006

grafika

Tabela 3

Bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r.

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.