Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

EUROPEJSKI URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ I PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/23)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.eiopa.europa.eu/about/accountability-and-transparency/budget-and-accounts_en

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.