Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.427.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2022 r.

EUROPEJSKI URZĄD NADZORU BANKOWEGO
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021
(2022/C 427/14)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://www.eba.europa.eu/about-us/budget-and-accounts

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.