Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.417.6/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2016 r.

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2015

(2016/C 417/20)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2016 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/afr15

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.