Europejska Agencja Obrony - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.370.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2019

(2020/C 370/18)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

http://http://www.eda.europa.eu/Aboutus/who-we-are/Finance

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.