Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości - Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.413.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

EUROPEJSKA AGENCJA DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO WIELKOSKALOWYMI SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017

(2018/C 413/12)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2018 r.)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/Finance

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.